מתעניין בהיסטוריה, אנטומיה, לימודי ארץ ישראל תלמוד וקבלה.