משתמש:ג'ו בלאק/ארגז חול

United States Marine Corps


דרגות קצונה בחיל הנחתים
גנרל לוטננט גנרל מייג'ור גנרל בריגדיר גנרל קולונל לוטננט קולונל מייג'ור קפטן סגן סגן משנה
O-10 O-9 O-8 O-7 O-6 O-5 O-4 O-3 O-2 O-1
US-O10 insignia.svg
US-O9 insignia.svg
US-O8 insignia.svg
US-O7 insignia.svg
US-O6 insignia.svg
US-O5 insignia.svg
US-O4 insignia.svg
US-O3 insignia.svg
US-OF1A.svg
US-OF1B.svg
דרגות נגדי מטה בחיל הנחתים
רב סמל בכיר (Sergeant Major of the Marine Corps) רב סמל (Sergeant Major) רב סמל נשק (Master Gunnery Sergeant) סמל ראשון (First Sergeant) סמל בכיר (Master Sergeant) סמל נשק (Gunnery Sergeant) סמל מטה (Staff Sergeant)
E-9 E-9 E-9 E-8 E-8 E-7 E-6
USMC-E9-SGMMC.svg
USMC-E9-SGM.svg
USMC-E9-MGyS.svg
USMC-E8-1SG.svg
USMC-E8-MSG.svg
USMC-E7.svg
USMC-E6.svg
דרגות נגדים בחיל הנחתים
סמל רב טוראי
E-5 E-4
USMC-E5.svg
USMC-E4.svg
דרגות חוגרים בחיל הנחתים
רב טוראי משנה (Lance Corporal) טוראי ראשון טוראי
E-3 E-2 E-1
USMC-E3.svg
USMC-E2.svg
ללא סימן