חשבון עזר של משתמש:דגש. מיועד לעריכות מסיביות של קטגוריות באופן שלא יציף את דף השינויים האחרונים.