דברי הימים וקורות עולם הם מאלפים הרבה את החכם בדרכו, ועל תודות עבר ייסד אדני חוכמתו, ואמנם בהיות האדם אוהב לחדש ולהרצות לפני קהל נצברו הרבה שקרים בספרי התולדות כי בן אדם אינו שונא הכזב בטבעו ורבים האוהבים אותו ומשתעשעים בו שעשועי ידידות, ועל החכם להבר בסיפורי הסופרים לקבל את האמת ולזרות את הכזבים, וכאן יש כר נרחב אל הדמיון כי טבע הדמיון למהר ולהתקדם ולהגיד משפט טרם שהשכל הכין מאזני משפט לשקול בפלס דבר על אופנו והדמיון חורץ משפטו כרגע מהו מן האמת ומהו מן הכזב

הרב אברהם ישעיהו קרליץ ספר אמונה ובטחון פרק א פסקה ח

בן ישיבה חרדי|כותב בעיקר בנושאי דת והיסטוריה|mwikiped-at-gmail.com|מי אני ומה עשיתי|ויקיפדיה:הומור|מאמין וחוקר אובייקטיבי?|ספורו של אליטסט חרדי|Telegram logo.svg