'המווקפד'. אוהב את ויקיפדיה, ואוהב לווקפד כשאני יכול. מקווה לעשות זאת יותר בעתיד.

אני מכנה את עצמי 'מווקפד' מתוך אמונה כי בשעת פעילותנו בוויקיפדיה נזכור שהשתייכותנו לקהילת ויקיפדיה שתפקידה להביא את הערך המזוקק, האמתי והניטרלי ביותר לקהל, עומדת מעל לשלל ההבדלים וההשקפות השונות שמפלגות אותנו בחיי היום-יום.