צריך כל אדם שיראה עצמו . . כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב . . עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה

משתמש זה שומר שבת, ומבקש לא להשאיר לו הודעות בשבתות וחגים

הצבעות

עריכה

מחיקה

ערכים שנויים במחלוקת

ערכים שיש להבהיר את מעמדם

עריכה

ערך אחד שכתבתי

עריכה

לפני שיאשימו אותי בבטלה חברתית: