(-: משתמש זה שמח בחלקו

ניתן לשלוח אליי מייל בדוא"ל happyinwiki אצל yahoo.com ורצוי לשלוח התראה גם בדף השיחה.