לומד פסיכולוגיה וקוגניציה לתואר ראשון באוניברסיטה העברית וכותב ערכים מעת לעת.

ארגז החול שלי