בת 27, ירושלמית. תומכת נלהבת בשלום עלי אדמות.

פעם הייתי כאן יותר. עכשיו מדי פעם מבקרת.

שלי (ייסדתי)עריכה

די שלי (שיפצתי והרחבתי מאוד)עריכה

כל מיניעריכה