אָ אני שונא את השימוש בקָמָץ תחת פַתָּח - הפתח הנו /a/ בשימוש מקורי, והקמץ היה (ונשאר) /ʌ~ɔ/ - בדיוק כבאנגלית!

ניקוד