שלום וברוכים הבאים.
אני יהודי המאמין בה' ובתורתו, ועוסק בתורה.

Satellite image of Israel in January 2003.jpg משתמש זה סמוך ובטוח שהזכות על ארץ ישראל שמורה ושייכת ליהודים בלבד.


יצרתיעריכה

ערכיםעריכה

ארגונים: בשביל הנשמה * קרן אחד לאחד * תורת לחימה (ארגון)
אישים: חגית רוזנבאום * הרב שחר אימבר
מושגים: יסוד כסא השם בעולם
ספרי הרב זצ"ל: אורות התפילה * טוב ראי
ספרי רבותינו: מי מרום
מקומות: רובע חזקיהו (הועבר בנתיים לטיוטה עד לסיום הטיפול)
כללי: פרשת מותו של אהוביה סנדק
ישיבות: ישיבת רבנו יעקב יוסף
שירי המחתרת: השבועה (יאיר), עלי בריקדות

תבניותעריכה

כתבי הראי"ה * הרבנות הראשית לישראל * הרבנות הצבאית

קטגוריותעריכה

מועצות וקבוצות הנהגה רבניות * רבנים שקראו לסרב לפקודת פינוי שטחים * מוסדות לצד ישיבת מרכז הרב * ספרי הרב יוסף דב סולובייצ'יק * תלמידי הרב שאול ישראלי

תרמתי משמעותיתעריכה

ערכיםעריכה

מוסדות: ישיבת מרכז הרב * ארץ חמדה (כולל)
כתבי הרב זצ"ל: מאמר הדור * לחשי ההויה * הלכה ברורה ובירור הלכה
רבותינו: מרנן ורבנן גאוני ישראל, היושבים על כסא מרן מאור עינינו: רבי יעקב משה חרל"פ * רבי צבי יהודה הכהן קוק * רבי אברהם אלקנה כהנא שפירא * רבי שאול ישראלי * רבי יעקב אלעזר כהנא שפירא
הגאונים האדירים רבי שאול אלתר * רבי ישראל זאב גוסטמן
אחר: מתה מחמת מלאכה

תבניותעריכה

ישיבת מרכז הרב * הרב קוק * לח"י * אצ"ל * היישוב היהודי בחברון * ישיבות ציוניות

על תבנית 'ארץ ישראל ליהודים' המוצגת כאןעריכה

עד היום לא הצבתי תבניות משתמש כאן, לא ראיתי בזה משהו חשוב במיוחד. אבל בעקבות הדיון הכפרני שהתעורר על התבנית המוצבת כאן, החלטתי להציבה במחאה.
אכן כן, הנני מצהיר ללא בושה או מצפון, ואף בגאוות יחידה ושמחה עמוקה, כי סמוך אני ובטוח בכך שארצינו, ארץ חמדתינו, מקום חיינו תפארת קדשינו, מסורה היא לנו נחלה מאת בורא כל העולמים, אשר נתנה לבני אברהם יצחק ויעקב ידידיו, למען יקיימו בה ממלכת כהנים וגוי קדוש: