משתמש:יחס הזהב/תתי מרחבים

מושגי יסודעריכה

 • מרחב וקטורי - מרחב וקטורי הוא מערכת מתמטית מעל שדה, שאבריה וקטורים הסגורים לחיבור ולכפל בסקלר.
 • צירוף ליניארי - סכום של מספר סופי של וקטורים שכל אחד מהם מוכפל בסקלר. בגלל סגירותו של המרחב הווקטורי ביחס לחיבור וכפל בסקלר, הצירוף הליניארי אף הוא וקטור השייך לאותו מרחב וקטורי.
 • קבוצה פורשת -קבוצת וקטורים שבאמצעותם ניתן להציג כצירוף ליניארי כל וקטור במרחב הנפרש. בהתאם לכך,   פורשת את   אם ורק אם  . יש לשים לב:   תת מרחב.
 • בסיס - קבוצה פורשת בת"ל.
 • מימד - מספר הווקטורים בבסיס.

פעולות על תתי מרחביםעריכה

 •   תת מרחב אם ורק אם   או  .
 •   תמיד תת מרחב.
 •   תמיד תת מרחב.
 •   הוא תת המרחב הקטן ביותר המכיל את   ואת  .
 •   הוא סכום ישר אם החיתוך בניהם הוא מרחב האפס.
 •   אם ורק אם   וגם  .
 •   חשוב!
 •   הוא תמיד תת מרחב.
 •   הוא תת המרחב הקטן ביותר שמכיל את  .

מימדיםעריכה

 •  
 •  
 •  
 •   וגם  
 • "השלישי חינם" + ומתקיים ש   היא בסיס ל  :
 1.   בת"ל
 2.  
 3.  .

"ומה עם הקבוצה הריקה?"עריכה

 •   תלויה ליניארית.
 •   - הבסיס למרחב האפס הוא קבוצה ריקה והמימד שלו הוא אפס.