שלום רב, שמי לימס, נעים מאוד.

אינך יודע מה עובר על האדם שמולך,
אנא, היה נחמד. 

ל.