משתמש:מאור ש./מכונת הגרלה

מכונות הגרלה משמשום בעיקר בתחום ההימורים, מכונות ההגרלה בעבר היו מכניות. ...

סוגי מכונות הגרלה:עריכה

קיימים סוגים שונים של מכונות הגרלה כגון מבוססות מחשב, מבוססות שילוב של מכני ואלקטרוני ואלקטרוניות מלאות. הסוגים המודרניים הנפוצים הם:   מכונת הגרלה המבוססת על אויר נשלטת באמצעות בקרה אלקטרונית אוטומטית וכל הפונקציות נשלטות ע״י מעבד מחשב שמאפשר לכל הפרמטרים בהגרלה להיות מתואמים בקלות. אלה כוללים, בין היתר, את משך זמן הערבוב ואת מרווח הזמן בין כל בחירה.