וכל הרשעה כלה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ