אז מה צריך לעשותעריכה

נתחיל בכמה פונקציות מתמטיות נחמדות, כמו פונקציית בסל, פולינומי לז'נדר ולגר תוך הרחבת תורת שטורם ליוביל. מטען חלול זקוק להרחבה בדחיפות. כנ"ל גל הלם.


ערכים שאני ממש גאה בהם: הרב שם טוב גפן. פולינומי הרמיט.

ארגז החול שלי ארגז החול השני שלי ארגז החול רש"ט גפן ארגז החול רמ"ע מפאנו


תיבות משתמש/ת
  משתמש זה הוא יהודי דתי
  משתמש זה חובב היסטוריה
  משתמש זה מוחה על רצח העם [1] שמתבצע בקוריאה הצפונית, וחושב שצריך להעלות את הנושא לידיעת כלל הציבור
  משתמש זה תומך בעצמאותה של טיבט
  משתמש זה ציווה כי לאחר מותו
ייתרמו איבריו להשתלה. (מי עוד תורם?)