פתיחת התפריט הראשי

משתמש:מקפץ גבעות/ארגז חול2

פונקצית בסלעריכה

פונקצית בסל, שפותחה על ידי דניאל ברנולי ונקראה על שמו של חברו פרידריך בסל הינה הפתרון למשוואה דיפרנציאלית מהסוג:  

הפתרון הכללי למשוואה יהיה   כאשר   מייצגת את פונקציית בסל, ו-   מייצגת את פונקציית ניומן.

פונקציית בסל מוגדרת באופן הבא: