ויכוחים?

עריכה

לעולם לא נכון לשכח, כי בכל מלחמה ממלחמות הדעות, אחרי שהתסיסה עוברת, מוצאים המבקרים בכל הצדדים גם אורות וגם צללים.

אגרות הראי"ה, איגרת שיד

סימוכין?

עריכה

ומה שראוי לך לדעת שהדברים האלה וכיוצא בהם שוא וכזב, ולא יהיו לך לראיה לפי שתמצאם כתובים בספרים, שהמכזב - כמו שהוא מכזב בלשונו, מכזב בקולמוסו, ואין זה נמנע עליו. והכסילים הבוערים הם שיעשו אצלם לראיה אמיתת הדבר בהיותו כתוב, ואין לנו להאמין סברות מפנים האלה, אלא מפנים אחרים.

ערכים שיצרתי

עריכה

אישים

עריכה
 1. אמציה כהן בית אל
 2. הרב רפאל מייזלס
 3. הרב ישעיה הלוי
 4. פרופסור גווידו קלברזי (תרגמתי)
 5. הרב שמאי גינזבורג
 6. פרופסור עדי אייל

יהדות

עריכה
 1. איסור עבודה במקדש בראש פרוע
 2. איסור עבודה במקדש בבגדים קרועים
 3. איסור לטמא לאכול קדשים
 4. גילוח המצורע
 5. איסור עיון לאור הנר בשבת
 6. עבודת כהן או לוי בעבודת חבירו
 7. ביטול שמירת המקדש
 8. רצח במשפט העברי
 9. נבואת המספד בירושלים
 10. הספד ביהדות
 11. כח גברא (נטילת ידים)
 12. איסור הקמת מצבה
 13. הקצאת מקום להתפנות מחוץ למחנה
 14. התקנת יתד לכיסוי הצואה
 15. טבילת ידיים
 16. נטלה
 17. איסור נישואים לאבל
 18. הקדשת הלויים
 19. איסור החמצת שיירי המנחות
 20. דגים טמאים

משפט

עריכה
 1. פסק דין אתא
 2. כללי קניין, כללי אחריות וכללי אי-עבירות: היבט אחד על הקתדרלה (תרגמתי)
 3. פרשת הבתים בשמעון הצדיק
 4. הגנת העדר שליטה
 5. הגנת השכרות
 6. בג"ץ בן מאיר נגד הכנסת
 7. חוק השכרת ומכירת נכסי דלא ניידי לזרים
 8. פרשת מקדונלד ומקדונלד'ס
 9. בג"ץ סבח
 10. קרטל "אהליך יעקב"
 11. אי ידיעת החוק אינה פוטרת
 12. מבצעים בצוותא
 13. חוק ועדות חקירה
 14. שימוש לרעה בסמכות המכוננת

שונות

עריכה
 1. משמר לאומי