לעולם לא נכון לשכח, כי בכל מלחמה ממלחמות הדעות, אחרי שהתסיסה עוברת, מוצאים המבקרים בכל הצדדים גם אורות וגם צללים

אגרות הראי"ה, איגרת שיד

ערכים שיצרתיעריכה

אישיםעריכה

 1. אמציה כהן בית אל
 2. הרב רפאל מייזלס
 3. הרב ישעיה הלוי
 4. פרופסור גווידו קלברזי (תרגמתי)
 5. הרב שמאי גינזבורג
 6. פרופסור עדי אייל

יהדותעריכה

 1. איסור עבודה במקדש בראש פרוע
 2. איסור עבודה במקדש בבגדים קרועים
 3. איסור לטמא לאכול קדשים
 4. גילוח המצורע
 5. איסור עיון לאור הנר בשבת
 6. עבודת כהן או לוי בעבודת חבירו
 7. ביטול שמירת המקדש
 8. רצח במשפט העברי
 9. נבואת המספד בירושלים
 10. הספד ביהדות
 11. כח גברא (נטילת ידים)
 12. איסור הקמת מצבה
 13. הקצאת מקום להתפנות מחוץ למחנה
 14. התקנת יתד לכיסוי הצואה
 15. טבילת ידיים
 16. נטלה
 17. איסור נישואים לאבל

משפטעריכה

 1. פסק דין אתא
 2. כללי קניין, כללי אחריות וכללי אי-עבירות: היבט אחד על הקתדרלה (תרגמתי)
 3. פרשת הבתים בשמעון הצדיק
 4. הגנת העדר שליטה
 5. הגנת השכרות
 6. בג"ץ בן מאיר נגד הכנסת
 7. חוק השכרת ומכירת נכסי דלא ניידי לזרים
 8. פרשת מקדונלד ומקדונלדס
 9. בג"ץ סבח
 10. קרטל "אהליך יעקב"
 11. אי ידיעת החוק אינה פוטרת

שונותעריכה

 1. משמר לאומי