יחידת הניו מדיה של משטרת ישראל אחראית על תחום הרשתות החברתיות במשטרת ישראל ועל השיח המקוון עם הציבור בישראל ובעולם. היחידה מטפלת באירועי חירום, באירועי חירום תדמיתי ומספקת מידע ושירות לציבור. היחידה מפיצה את הנושאים שבליבת העשייה של משטרת ישראל ברשתות החברתיות השונות, במספר שפות, לצד תפעולו השוטף של אתר האינטרנט הרשמי של משטרת ישראל.