ניקולא פלאמל

מטרתי היא לשפר את אמינות הערכים בויקיפדיה, ויש לי חיי נצח בשביל זה.