משתמש:קליאו/2

2018עריכה

דפים חדשים


תרומה משמעותית לדפים קיימים 


2017עריכה

דפים חדשים

תרומה משמעותית לדפים קיימים 

2016עריכה

דפים חדשיםתרומה משמעותית לדפים קיימים 

 

סך הכולעריכה

שנה דפים צפיות ליום
2016 572 (572) 231
2017 388 (960) 408
2018 435 (1455) 770
2019 260 (1715) 1095
2020 332 (2047) 1358
2021 318 (2365) 1204
2022