הצטרפתי לויקיפדיה ב-24 בדצמבר 2003.

מספר ערכים חדשים שתרמתי או ערכים קיימים שהרחבתי אותם באופן משמעותי: