משתמש:רנדום/ארגז חול/4

SWEBOK


עיצוב מוגדר כשני "התהליך של defin- ingארכיטקטורה , רכיבים , ממשקים , ומאפיינים אחרים שלמערכת או רכיב " ו- "התוצאה של תהליך [ כי] " [ 1 ] . נתפס כתהליך, עיצוב תוכנה הואהתוכנה הנדסי פעילות מחזור החיים ingשבמפעלי תוכנה נחוץ מנותחים על מנת לייצרtion תיאורים של המבנה הפנימי של התוכנהשישמש כבסיס לבנייתה. עיצוב תוכנה (התוצאה) מתאר את תוכנת archi- tecture -שהוא , איך תוכנה מפורקתומאורגנת ברכיבים -ופרצופי הגומלין בין הרכיבים אלה . זה צריך גם לתאר את