שבוזון, ככינויו כן הוא, אבל ממשיך הלאה.

חייל על סף שחרור, מסוגל ליותר.