כותב בויקיפדיה כמשתמש רשום מפברואר 2004. בחופשת ויקי.