בעיקר יאיר.

השתייכות לשכבה הא־פוליטית והעדפה שלא ליטול חלק בציוויליזציה האנושית

לאור סלידתי מתופעות לא ראויות באתר זה, יצאתי לחופשה ללא הגבלת זמן. מכל הלב, בהצלחה לעוסקים במלאכה!