בעיקר יאיר.

Beach on Upolu Island, Samoa, 2009.jpg השתייכות לשכבה הא־פוליטית והעדפה שלא ליטול חלק בציוויליזציה האנושית