בעיקר מתקן טעויות הגהה ומוסיף הערות שוליים במקומות בהם הן חסרות.