משתמש:Avitalsb/תרגיל 1

מנהיגות אותנטית

הגדרהEdit

תאוריית המנהיגות האותנטית מבוססת על ההנחה הפסיכולוגית המודרניסטית לפיה ליחיד יש "אני אמיתי" שהוא עצמאי ואיננו מושפע מהקשרים שונים. ההמשגה של האני האותנטי מבוססת על רעיון ההנעה הפנימית הפרואקטיבית. מנהיג אותנטי הוא מנהיג המודע לעצמו, ייחודי, אופטימי, מקבל החלטות באופן מאוזן, ומפגין מנהיגות שממריצה אנשים, יוצרת אמון, מפתחת ומעצימה את החוזקות והמודעות העצמית של המנהיג והמונהגים. [1]

מנהיגות אותנטית היא צורה של מנהיגות שמקורה מתאוריית הפסיכולוגיה החיובית. למרות ההתעניינות הגוברת במושג, לא הושגה עדיין הגדרה מוסכמת למנהיגות אותנטית. אולם, אלמנט מרכזי בכל ההגדרות הקיימות הוא שאותנטיות מערבת הגעה למודעות של האני "האמתי" של הפרט. ע"פ גופי וג'ונס, עליית האינדיווידואליזם בחברה המערבית, מחד גיסא הגבירה את חופש הבחירה, אולם מאידך גיסא יצרה עולם המאופיין ע"י אנוכיות ונרקיסיזם. כיום אנו עדים למגמה נגדית שצמחה, ככל הנראה, מתוך התחושה של העדר ערכים, משמעות, מוסר ותחושת שייכות, אשר  מאופיינת בחיפוש אחר דברים ייחודיים, אותנטיים ובעלי ערך. דווקא משום שהעולם נהיה לכפר גלובאלי, המתאפיין בסביבה תחרותית, בלתי יציבה וחסרת וודאות, היתרון היחסי של הפרט טמון בייחודיות האותנטית שלו. מימוש הפוטנציאל הייחודי שטמון באדם בצורה אותנטית דורש להכיר את עצמו, את מניעיו, את צרכיו, את יכולותיו ואת המקורות והשורשים שעיצבו אותו, ולאחוז בחזון, אמונות וערכים מגובשים ובהירים.

יסודות של מנהיגות אותנטיתEdit

תפיסת האותנטיות נדונה בהרחבה מנקודות ראות פסיכולוגיות ופסיכואנליטיות. חלק ניכר מספרות זו מתמקד בתהליך המורכב, ואולי האינסופי, של גילוי עצמי. אנו מתמקדים בשלושה יסודות חיוניים לפיתוח מנהיגות אותנטית:

1.אצל מנהיגים אותנטיים מתקיימת התאמה בין מילים למעשים. סביר להניח כי אלו מנהיגים אשר מקיימים את מה שהם אומרים - מבצעים את מה שהם מטיפים לו –ועל כן נתפסים ״אמיתיים״ יותר ולכן אותנטיים.

2. קיימת היכולת להציג לכידות – קוהרנטיות בביצוע התפקיד על אף הצורך הבלתי נמנע למלא תפקידים שונים במועדים שונים עם קהלים שונים. מנהיגים אותנטיים משדרים בעקביות את ״האני האמיתי״ שלהם, המלכד את הביצועים הנפרדים הללו.

3. מנהיגות אותנטית כרוכה בנוסף, בהרגשת נינוחות עם ה"עצמי" אשר מאפיינת את המנהיגים האותנטיים. זהו המקור הפנימי שממנו נובעת העקביות בביצוע התפקיד.

מאפייניו של מנהיג אותנטי

עילם ושמיר טוענים שמרב החוקרים בנושא מסכימים על כך שמנהיגים אותנטיים מתוארים כמי שמחזיקים בידע עצמי ונקודת מבט אישית, שמשקפת בהירות בנוגע לערכיהם ולאמונות שלהם. בנוסף, מנהיגים אותנטיים מתוארים כמי שמזוהים בצורה עמוקה עם התפקיד שלהם כמנהיגים, ומבטאים את עצמם ע"י הפגנת התפקיד הזה  וע"י התנהגות המבוססת על הערכים והאמונות שלהם. בתוך כך הם מגדירים 44 מאפיינים של מנהיגות אותנטית:[2]

1. מנהיגים אותנטיים מציגים לחברה את ״האני האמיתי״, שבא לידי ביטוי בצורת הנהגה אמיתית וכנה.

2. מנהיגים אותנטיים מונעים על ידי אמונות אישיות, ולא כדי להשיג מעמד, כבוד, או הטבות אישיות אחרות ועל כן נתפסים כלא אינטרסנטים.

3. מנהיגים אותנטיים הם מקוריים, ולא מחקים, כלומר, הם מובלים מנקודת מבט אישית משלהם.

4. הפעולות של מנהיגים אותנטיים מבוססות על הערכים האישיים שלהם.

פיתוח מנהיגות אותנטיתEdit

הרטר מגדיר אותנטיות כבעלות של האדם על חוויותיו, כולל מחשבות, רגשות, צרכים, רצונות או אמונות. הוא מוסיף ואומר כי דבר זה כרוך במודעות עצמית ובפעולה התואמת את העצמי האמיתי של האדם, ע"י מתן ביטוי למחשבות והאמונות הייחודיות שלו. בעוד שהשגה של אותנטיות מוחלטת הינה בגדר אידאל, ניתן לתאר אדם כמי שהינו יותר אותנטי או פחות אותנטי. התחום של פיתוח מנהיגות הוא אחד התחומים הכי פחות נחקרים בתוך אסכולת המנהיגות. הפער במחקר הנוגע לפיתוח מנהיגות הוא מפתיע, בהתחשב בכמות המשאבים הכלכליים והארגוניים המוקדשים ליוזמות של פיתוח מנהיגות. עם זאת, יש לציין כי בעשורים האחרונים חוקרים השיגו התקדמות תאורטית משמעותית בהבנה של פיתוח מנהיגות, במיוחד בתחום של פיתוח יכולות מנהיגותיות מיוחדות וזהותם של מנהיגים.[3]

מודלים בתחוםEdit

מודל מרכיבי היסוד של מנהיגות אותנטית של גרדנר ועמיתים: מודעות עצמית ו-ויסות עצמי. מודעות עצמית נחשבת למרכיב מרכזי של מנהיגות אותנטית.[4] גרדנר ועמיתיו שיערו כי מנהיגים משתמשים ברפלקציה פנימית כדי לזהות את הערכים והמטרות היסודיים שלהם, כמו גם את זהותם. יתר על כן, הם הציעו שתהליכים של ויסות עצמי כוללים ארבעה מרכיבים:

1.     מערכת ויסות מופנמת המונעת מהאני הפנימי של המנהיג.

2.     עיבוד לא מוטה של מידע הקשור לעצמי.

3.     פעולות המשקפות את הערכים היסודיים של העצמי.

4.     שקיפות ביחסים.

יתרונות של מנהיגות אותנטית

נמצא כי מנהיגים אותנטית משמעותיים בסביבת העבודה - הם מסייעים לעוקבים ולעובדים למצוא קשר ומשמעות בסביבת העבודה שלהם. על ידי כך, הם מבצעים שינוי משמעותי בסביבה הארגונית. כמו כן, במחקר עדכני שבוצע בסביבת בתי חולים, נראה כי קיים קשר ישיר ובלתי ישיר בין סגנון מנהיגות אותנטי לבין יצירתיות בפעולות וצורת החשיבה של העובדים הכפופים.

הערות שולייםEdit

  1. ^ Avolio BJ, Luthans F, The high impact leader: Moments matter for accelerating authentic leadership development, McGraw-Hill., 2006
  2. ^ {{{מחבר}}}, “What's your story?” A life-stories approach to authentic leadership development, The Leadership Quarterly 16, 2005-06-01, עמ' 395–417 doi: 10.1016/j.leaqua.2005.03.005
  3. ^ Harter, S. (2002) Authenticity. In Snyder, C.R. and Lopez, S.J., Eds., Handbook of Positive Psychology, Oxford University Press, New York, 382-394.
  4. ^ Susan Cartwright, Nicola Holmes, The meaning of work: The challenge of regaining employee engagement and reducing cynicism, Human Resource Management Review 16, עמ' 199–208 doi: 10.1016/j.hrmr.2006.03.012