מרחיב ערכים, מתמקד במזרח תיכון, אסלאם, ומדינת ישראל.