Hello

Goodbye לאחר כחודש וחצי של פעילות ויותר מאלף תרומות, פעילותי ביצירת ערכים, שיפורי ערכים וביטולי השחתות אמיתיות, בהשהיה עד שתימחק האזהרה של משתמש:IKhitron מדף השיחה שלי וישוחזר השיפור שלי לערך קלואי בנט.