משתמש:David7031/תוספתא כפשוטה

תוספתא כפשוטה היא מהדורה מדעית של התוספתא שערך פרופסור שאול ליברמן