מתעניין בעיקר בנושאים כלכליים, ומדי פעם לוחץ על ערך אקראי עד שאני מוצא משהו לעדכן.