שלום, אני אהוד כהנים, משתתף בסדנת העריכה בספרייה הלאומית.