ויקיפדים תורמי איברים לבני אדםEdit

  משתמש זה ציווה כי לאחר מותו
ייתרמו איבריו להשתלה. (מי עוד תורם?)

ויקיפדים תורמי איברים לתולעיםEdit

  משתמש זה מעדיף שאחרי מותו איבריו יהיו מאכל לתולעים ולא ייתרמו להשתלה
  משתמש זה מעדיף מסיבה דתית שאחרי מותו איבריו יהיו מאכל לתולעים ולא ייתרמו להשתלה