פתיחת התפריט הראשי

ויקיפדים תורמי איברים לבני אדםעריכה

ויקיפדים תורמי איברים לתולעיםעריכה

  משתמש זה מעדיף שאחרי מותו איבריו יהיו מאכל לתולעים ולא ייתרמו להשתלה
  משתמש זה מעדיף מסיבה דתית שאחרי מותו איבריו יהיו מאכל לתולעים ולא ייתרמו להשתלה