משתמש:Fr.dror/תיכושקף

תיכושְקַף הוא ישר השיקוף של תיכון במשולש סביב חוצה הזווית מאותו הקודקוד. (אנ')

שלושת התיכושקפים במשולש נפגשים בנקודה אחת שנקראת נקודת למואן.