עורך משנת 2005, מאמצי העיקריים מתמקדים עכשיו ב-כלכלת רוסיה והולודומור (בעתיד גם) כלכלת פולין, כלכלת אוקראינה.

הערכים שכתבתי: