חוזרת אחרי כמה שנות הפסקה מרצון, ולאחר שאיבדתי את המשתמש והסיסמה הקודמים, ואין לי גם עניין להחיות אותם.

יאללה, בהצלחה.