משתמש זה פרש עקב ריבוי מתקפות, התנכלויות חוזרות ונשנות לערכים שלא זכו למענה הולם מצד המערכת, מלחמת התשה ויאוש מעתיד המיזם בעתיד הקרוב. אני מאחל בהצלחה רבה באמת לכל מי שלא נשבר ונשאר לחתור תחת הזרם העכור כדי להפוך את המיזם לאובייקטיבי, ניטרלי ומרבה דעת.