משתמש:Shim'on/פיזיקה להמונים

רבים כבר דנו בכך בעבר וידוע כי אחד מקשייה העיקריים של וויקיפדיה הוא הקושי בסיקור איכותי של ערכים העוסקים בתחומים רחבים, בפרט נכון הדבר עבור ערכי תחומים וענפים מתחום המדעים. כך, למשל, הערך טכנולוגיה הנו ערך אשר זקוק לשיפור נרחב. תוך כדי עבודתי על פורטל הפיזיקה גיליתי כי הדבר נכון אף עבור ערכים רבים העוסקים בענפי הפיזיקה השונים, אשר חלק גדול מהם קצרמרים או ערכים לא ממצים. בקיצור, בעוד ויש לנו ערכים מופתיים כגון בעיית קפלר, הערך הידרוסטטיקה פשוט מזעזע. מטרתו של דף זה היא להתחיל בריכוז הערכים במטרה לטפל בהם באופן שיטתי ומסודר. כל הוויקיפדים מוזמנים ליטול חלק במלאכה, בפרט הפיזיקאים המתחבאים בין אנשינו. להלן רשימת ערכים בתוספת התרשמותי הצנועה בעניינם:

מנורת הפלזמה עצובה כי הערך פלזמה הנו קצרמר וכי הערך פיזיקת הפלזמה אפילו לא נכתב. אנא, עיזרו למנורת הפלזמה החביבה לשפר את הערכתה העצמית.