דף מבוא.
פעולות עד עתה: נכתב ערך אודות נתיב נדידת בני ישראל בסיני.