חשבון של Uziel302 לביצוע החלפות ותיקוני תקלדות, ידנית או ידנית למחצה (WP:JWB).