חשבון של Uziel302 לביצוע החלפות ותיקוני תקלדות, ידנית או ידנית למחצה (AWB).