משתנה סדיר למחצה

סוג של כוכב משתנה

כוכב משתנה סדיר למחצה הוא כוכב משתנה ענק או על-ענק שבהירות נראיתו משתנה באופן מחזורי, אך העלייה והירידה בבהירות אינן אחידות בין המחזורים ומדי פעם יש גם שינויים לא סדירים בבהירות. אורכי המחזור נעים מעשרות ימים ועד למספר שנים והשינוי בבהירות נע ממספר מאיות של דרגת בהירות ועד לשתי דרגות בהירות.

עקומת הבהירות של המשתנה הסדיר למחצה ביטלג'וז

מאפיינים עריכה

המשתנים הסדירים למחצה הם ענקים ועל-ענקים קרים יחסית, רובם ענקים אדומים ועל-ענקים אדומים מסוג ספקטרלי M,‏ S ו-C, אך יש ביניהם גם מסוגים חמים יותר כמו K,‏ G ו-F. אלו כוכבים אשר יצאו מהסדרה הראשית לאחר שכילו את המימן שבליבתם ועכשיו הם מתיכים מימן להליום והליום ליסודות כבדים יותר בשכבות המקיפות את הליבה. מנגנון הפעימות של משתנים אלה דומה למנגנון הפעימות של משתני מירה, שמבוסס על יצירת מולקולות אטומות יחסית לאור נראה מתוצרי ההיתוך בשכבות החיצוניות של הכוכב. מולקולות אלו בולעות את האור ומתחממות ומביאות להתנפחות של השכבות החיצוניות,[1] אך בעוד שמשתני מירה פועמים באופן התנודה הבסיסי, המשתנים הסדירים למחצה פועמים בתדרים עיליים (אוברטונים) של התדר הבסיסי ויוצרים תבניות מורכבות יותר של שינויים בבהירות. במשתנים סדירים למחצה רבים משרעת הבהירות עצמה משתנה במחזוריות שאורכה גדול בהרבה ממחזור ההשתנות והמנגנון שעומד מאחורי תופעה זו אינו ידוע.[2]

סיווג משנה עריכה

בעבר סווגו המשתנים הסדירים למחצה על פי סיווגם הספקטרלי וסדירות המחזור לארבע קבוצות. כיום נהוג להפריד מתוכם את אלו שמחזור השתנותם קצר מחודש לקבוצה חמישית ולהשאיר בסיווג המקורי רק את אלו שמחזורם ארוך מחודש. סיווגי המשתנה המקובלים כיום הם:

 • SRA - משתנים סדירים למחצה ענקים מסוג ספקטרלי M, ‏S ו-C עם מחזור השתנות באורך קבוע ושינויי בהירות קטנים מ-2.5 דרגות. לכוכבים אלה זמני מחזור שנעים מחודש ועד לכ-4 שנים והעליות והירידות בבהירות משתנים ממחזור למחזור. משתנים אלו דומים מאוד למשתני מירה, אבל השינויים בבהירותם קטנים יותר.
 • SRB - משתנים סדירים למחצה ענקים מסוג ספקטרלי M, ‏S ו-C עם מחזור השתנות באורך לא קבוע שנע סביב אורך מחזור ממוצע. אורך המחזור הממוצע של כוכבים אלה נע בין חודש לכ-6 שנים ולפעמים ניתן להבחין בשילוב של שני מחזורים באורכים שונים בו זמנית.
 • SRC - משתנים סדירים למחצה על-ענקים מסוג ספקטרלי M, ‏S ו-C עם מחזור השתנות קבוע מחודש ועד למספר שנים ושינויי בהירות של כדרגת בהירות אחת.
 • SRD - משתנים סדירים למחצה ענקים ועל-ענקים מסוג ספקטרלי K, ‏G ו-F, לפעמים עם פסי פליטה, ועם זמני מחזור שנעים מחודש ועד לכ-3 שנים ושינויי בהירות מעשירית דרגת בהירות ועד ל-4 דרגות בהירות.
 • SRS - משתנים סדירים למחצה ענקים אדומים מהירים עם זמני מחזור קצרים מחודש, ככל הנראה פועמים בתדרים עיליים גבוהים במיוחד.

משתנים סדירים למחצה בולטים עריכה

 • ביטלג'וז משתנה בין דרגות בהירות 0 ו-1.3 בזמן מחזור של 2,335 ימים (מסווג כ-SRC).
 • β באנדרומדה משתנה בין דרגות בהירות 2 ו-2.1 בזמן מחזור לא קבוע עם ממוצע של 119 ימים (מסווג כ-SRB).
 • 30 בהרקולס משתנה בין דרגות בהירות 4.3-5.5 שמשתנה במחזוריות של 89.2 ימים (מסווג כ-SRB).
 • α בהרקולס משתנה בין דרגות בהירות 2.75 ו-4 (מסווג כ-SRC).
 • η בתאומים משתנה בין דרגות בהירות 3.15 ו-3.9 בזמן מחזור של 233 ימים (מסווג כ-SRA).
 • σ במאזניים משתנה בין דרגות בהירות 3.2 ו-3.45 בזמן מחזור לא קבוע עם ממוצע של 20 ימים (מסווג כ-SRB).
 • VX בקשת משתנה בין דרגות בהירות 6.5 ו-14 בזמן מחזור של 732 ימים (מסווג כ-SRC).

הערות שוליים עריכה

 1. ^ M. Catelan & H. A. Smith: Pulsating Stars, Chapter 8.2 Mira and Related Long-Period Variables, p. 219
 2. ^ C. P. Nicholls, P. R. Wood, M. R. L. Cioni & I. Soszyński: Long Secondary Periods in variable red giants, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 399, issue 4, p. 2063 (2009)