מתנ"ס

מרכז קהילתי לתרבות ולחינוך בלתי־פורמלי
יש לערוך ערך זה. ייתכן שהערך סובל מבעיות ניסוח, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו, או מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

מתנ"ס (מרכז תרבות נוער וספורט) הוא מרכז קהילתי לחינוך בלתי פורמלי ולפעילויות תרבות. המתנ"ס מהווה ציר מרכזי בפעילות החברתית-קהילתית לכלל תושבי היישוב או השכונה בשגרה ובחירום. החברה למתנ"סים מפעילה מתנ"סים במגוון יישובים בישראל.

מתנ"ס בשכונת תלפיות מזרח שנחנך ב-1980

המתנ"ס הוא מוסד עצמאי הפועל כחברה לתועלת הציבור או כעמותה. בראש כל מתנ"ס מכהנת הנהלה ציבורית האחראית באופן משפטי וציבורי על מדיניותו, על תקציבו ועל התוכניות המופעלות בו. ההנהלה מעצבת וקובעת את מדיניות המתנ"ס על פי צורכי הקהילה המקומית והאזורית. ההנהלות הציבוריות של מתנ"ס מורכבות מנציגים של הרשות המקומית, נציגים של החברה למתנ"סים ונציגי תושבים.

החברה למתנ"סים הוקמה בשנת 1969 והיא מפעילה כ-180 מתנ"סים ברחבי המדינה[1], בפריפריה ובמרכז בעיירות הפיתוח, בערים, במועצות מקומיות ואזוריות, בכפרים, בקיבוצים ובמושבים, במגזר היהודי ובמגזר הלא-יהודי.

מבנהו ופעילותו של המתנ"סעריכה

המרכז הקהילתי הוא מוסד עצמאי הפועל כעמותה (מלכ"ר) או כחברה לתועלת הציבור (חל"צ), על בסיס שותפות והסכמה עם הרשות המקומית, שבתחומה הוא נמצא. בראש כל מרכז קהילתי עומדת הנהלה ציבורית, שבה חברים נציגי הרשות המקומית, נציגי תושבים, נציגי החברה למתנ"סים ובחלקן גם נציגי הסוכנות היהודית.

ההנהלה הציבורית אחראית מבחינה משפטית וציבורית על ניהולו ותקציבו של המרכז הקהילתי. מנהל המרכז הקהילתי מבצע את מדיניות ההנהלה הציבורית שלו. חוזה מיוחד ואמנה מסדירים את מערכת היחסים בין הרשות המקומית, החברה למתנ"סים המרכז הקהילתי המקומי.       .

רוב המרכזים הקהילתיים ממוקמים במבנים ייחודיים להם ומפעילים שלוחות ברחבי היישוב, מבני מעונות יום, אולמות מופעים, אולמות ספורט, ספריות, בריכות שחייה ועוד.

המרכז הקהילתי מהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית פנאי ותרבות לכלל היישוב, בראייה משלבת של התושבים, הרשות והעסקים. המרכז הקהילתי מנגיש שירותים לכלל התושבים במטרה לגרום לכל תושב להרגיש ולהיות משמעותי ושייך; מקדם תהליכי פיתוח ובינוי קהילתי, קידום מעורבות ציבורית, התנדבות ויזמות; וכן מעודד גאווה ושייכות קהילתית כחלק מהחברה הישראלית.

שערי המרכז פתוחים מרבית שעות היום לכל שכבות ומגזרי האוכלוסייה ולכל הגילאים. הפעילות מגוונת, גמישה ומקיפה נושאים רבים, בהתאם לצורכי התושבים ולרצונם, ותוך שיתופם בוועדות השונות הקובעות את פעילות המתנ"ס.

פעילויות המרכזים הן בתחומים קהילתיים, חברתיים, חינוכיים ותרבותיים, תוך שילוב של אוכלוסיות מגוונות, ביניהן גם בעלי מגבלה פיזית, מנטלית או נפשית. בין הפעילויות: מסגרות למשפחה ולגיל הרך, וכן מעונות וצהרונים, מרכזי למידה רב תחומיים ורב גילאיים, תוכניות לבעלי מגבלה נפשית - עמיתים, מנטלית-התנהגותית - רעים או פיזית – קהילה נגישה;  חוגים ופעילויות העשרה בתחומים מגוונים, אירועי תרבות וספורט, תוכניות סיירות וטיולים, וכן כל תוכנית נוספת בהתאם לצורכי הקהילה.המתנ"ס הוא חלק אינטגרלי מהקהילה ועל כן מהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית, אזרחית ותרבותית לכלל תושבי היישוב.

תחומי הפעילות של המתנ"סים:

  • תכלול כל הפעילות הקהילתית ביישוב.
  • פעילות קהילתית, חינוכית, חברתית ותרבותית לטיפוח האדם והקהילה. פעילות בתחום זה כוללת קבוצות פעילים מקומיות, מרכז השכלה למבוגרים, גינות קהילתיות ועוד.
  • יצירת מסגרות פעילות ותחומי עניין מגוונים לביטוי עצמי, לתרומה חברתית ובילוי בשעות הפנאי לכל טווח הגילאים והמגזרים. המתנ"סים מארגנים חוגים ופעילויות בין היתר בתחומי תיאטרון, מופעי בידור וזמר, סרטים, הצגות ילדים, סדנאות והרצאות, חוגים למוזיקה וסוגי ספורט שונים.
  • עידוד ופיתוח מצוינות וגאווה בקרב תושבי המקום. פעילות בתחום זה כוללת תוכניות מנהיגות לבני נוער ועידוד יוזמות תושבים.
  • השתתפות בתכנון עירוני. הובלת תהליכים של שיתוף ציבור בתכנון העירוני.

פעילות מתנ"סים מחוץ לחברה למתנ"סיםעריכה

לא כל המתנ"סים בארץ פועלים מטעם החברה למתנ"סים, ישנן רשויות מקומיות אשר המתנ"סים בהן לא פועלים מטעם החברה, אף על-פי שפעילותם והמבנה שלהם זהה ברוב המקרים.

בין רשויות אלו:

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה