נהג חדש

נהג עם נסיון מועט יחסית

נהג חדש הוא נהג של כלי רכב ממונע, בעל ניסיון מועט יחסית. קיימות מספר מגבלות על נהגים חדשים. בישראל פקודת התעבורה מגדירה שלוש קטגוריות של נהגים חדשים:

שלט "נהג חדש"
 • נהג חדש הוא ההגדרה הניתנת בשנתיים הראשונות למקבלי רישיון נהיגה חדשים במדינת ישראל.
 • נהג צעיר מוגדר כבעל רישיון נהיגה, בפרק הזמן בין תום התקופה שבה סיים להיחשב כנהג חדש ועד שמלאו לו 24 שנים.
 • נהג חדש צעיר הוא כל נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים ושעבר בהצלחה את המבחן המעשי (טסט) וחלות עליו הגבלות מיוחדות, ובהן חובה לנסוע עם נהג מלווה.

נהג חדש עריכה

 
רכב עם שלט "נהג חדש"
 
שלט "נהג חדש" על שמשת רכב באור יהודה

במשך שנתיים חלות על הנהגים החדשים מספר הגבלות:
לנהג החדש יישלל הרישיון במקרה שהפר זכות קדימה, לא ציית לרמזור וכן עבר עבירות תנועה עם נפגעים ו/או כל עבירה המנויה בתוספת השלישית לפקודת התעבורה. הרישיון יוחזר בתנאים מסוימים בלבד בתום השנתיים שבהן נחשב כנהג חדש.

על מנת שנהגים אחרים יזהו נהג חדש, על הנהג החדש לתלות שלט "נהג חדש" תקני בשמשה האחורית של הרכב בעת נהיגתו[1]. גודל השלט הוא 12X20 סנטימטרים ובו הכיתוב "נהג חדש", באותיות שחורות בגובה 40 מילימטרים, על גבי רקע צהוב. השלט אמור להיות תלוי בשוליים התחתונים של השמשה האחורית, כך שהוא יראה בקלות לנוהגים אחרי הרכב המסומן[2].

חברות ביטוח גובות לרוב תשלום גבוה יותר מנהגים חדשים, בהתבסס על סטטיסטיקה המעידה על כך שהם מועדים יותר לביצוע תאונות דרכים[3].

נהג צעיר עריכה

המושג "נהג צעיר" הפך לנפוץ בעיקר בגלל המילון של חברות הביטוח, עקב סטטיסטיקות של תאונות בקרב נהגים צעירים מתחת לגיל 24 החלו חברות הביטוח ליישם פוליסה חדשה המוגדרת במיוחד לנהגים צעירים מתחת לגיל 24 ובהתאם גם לנהגים חדשים בגילאים הללו, ישנה חלוקה בין סוגי הנהגים (נהג חדש ונהג צעיר) על פי הוותק שמאפשרת לקבוע מחיר יחסי לביטוח על פי סיכון.

נהג חדש צעיר עריכה

נהג חדש שבנוסף גם טרם מלאו לו 24 שנים שיעבור בהצלחה את המבחן המעשי (טסט) ייחשב "נהג חדש צעיר" ויקבל היתר נהיגה לתקופה של שישה חודשים. ההיתר מחייב תהליך צבירת ניסיון עם נהג מלווה למשך כל תקופת ההיתר ומתן רישיון נהיגה מדורג. חובת הליווי תחול לתקופה של 6 חודשים מיום קבלת היתר הנהיגה הראשון, מהן 3 חודשים ליווי מלא (יום ולילה) ו־3 חודשים ליווי בשעות הלילה. אם ניתן לו היתר נהיגה נוסף כל עוד היתר הנהיגה הנוסף בתוקף[4].

נהג חדש שגילו פחות מ־21 אינו מורשה להסיע ברכבו מעבר ל־2 אנשים מלבדו, אלא אם כן יושב לצידו נהג מלווה.

מעורבות נהגים צעירים בתאונות דרכים עריכה

מעורבות נהגים צעירים בתאונות דרכים הוא נושא המעסיק רבות את כלל הנהגים בעולם כולו. נהגים צעירים מעורבים בתאונות קטלניות ואחרות באחוזים גבוהים משמעותית מיחסם באוכלוסייה הכללית. זו היא תופעה בעלת השלכות כלכליות רבות. נהגים צעירים מעורבים יותר בתאונות דרכים, בגלל חוסר ניסיון שלהם בנהיגה, ובגלל סגנון הנהיגה[5].

תיאור התופעה עריכה

בקרב נהגים צעירים, לנהיגה תפקיד חשוב במיוחד. הנהיגה מאפשרת להם לחוות תחושה של חופש ושל נגישות למגוון אפשרויות רחב יותר ובכלל זה אפשרויות הבילוי. לא פעם הנהג הצעיר משתמש בנהיגה כאמצעי לפיתוח הזהות האישית שלו ולביטוי עצמי[6].

מעורבותם המשמעותית ביותר של נהגים צעירים בתאונות מתרחשת בחודשים הראשונים שלאחר קבלת רישיון הנהיגה. נהגים צעירים מעורבים יותר בתאונות בעלות אופי של נהיגה מסוכנת כגון: נהיגה במהירות גבוהה, נהיגה בשעות הלילה, נהיגה במצב עייפות ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. מעורבותם של נהגים צעירים (גברים) בתאונות דרכים גבוהה משל נהגות צעירות, גם לאחר התאמת החשיפה השונה שלהם. זאת למרות שאין הבדל בין המינים ביכולות הקוגניטיביות, התפיסתיות והמוטוריות. הפער כנראה נובע מכך שהעמדות של שתי הקבוצות כלפי נהיגה שונות: גברים נוטים לציית פחות לחוקי התנועה ובאופן כללי נוטים יותר להתנהגות של לקיחת סיכונים[6].

נתונים על היפגעות נהגים צעירים בתאונות דרכים עריכה

מנתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס, בישראל נכון לשנת 2020 ישנם 657,507 נהגים צעירים (עד גיל 24). בירושלים מעל 52 אלף נהגים צעירים בני 24 ומטה, בתל אביב מעל 22 אלף נהגים צעירים, בראשון לציון למעלה מ-18 אלף בחיפה ובפתח תקווה מעל 15 אלף נהגים צעירים. בעשור האחרון (2011–2020) התרחשו מעל 28 אלף תאונות דרכים בהם מעורבים נהגים חדשים צעירים (עד גיל 24) בתחום העירוני. מעל עשירית מהן (12%) אירעו בתחומי בירת המדינה, ירושלים (3,519) הכי הרבה מכל הערים[7].

בשנת 2021 ישנה עליה דרמטית במספר הנהגים הצעירים (עד גיל 24) שנהרגו בתאונות דרכים, 33 נהגים צעירים נהרגו מתחילת השנה (נכון לחודש יולי 2021) בכבישי ישראל, עליה של 120% בהשוואה לתקופה במקבילה בשנה שעברה שבמהלכה נהרגו 15 נהגים צעירים.[7]

להלן נתונים מדוח היפגעות נהגים צעירים בתאונות דרכים של עמותת אור ירוק (2020)[8]

 • נהגים עד גיל 19 מעורבים פי 1.6 יותר בתאונות דרכים חמורות מכלל הנהגים.
 • נהגים עם ותק של שנה אחת היו מעורבים בתאונות חמורות בשיעור כפול בהשוואה לנהגים בעלי ותק של 16 שנים או יותר.
 • נהגים בגילים צעירים נוטים למעורבות בתאונות עצמיות ובתאונות חזית -צד.
 • יום שישי הוא הקטלני ביותר לנהגים הצעירים.
 • אחד מכל שני נהגים צעירים הרוגים – מהחברה הערבית.
 • 94% מהנהגים הצעירים ההרוגים – גברים.
 • שעות הלילה המאוחרות הן השעות המסוכנות לנהגים צעירים.
 • נהגים צעירים נהרגים פי חמישה יותר בתאונות עם אופנועים וקטנועים מחלקם בבעלי הרישיונות.
 • למרות חוק 0% אלכוהול - 68 נהגים צעירים מעורבים בתאונות דרכים בכל שנה בממוצע לאחר שנהגו בשכר

נהגים צעירים גורמי סיכון עריכה

נהגים צעירים חשופים למגוון רחב של גורמי סיכון ואלה מביאים לידי מעורבותם הבולטת בתאונות דרכים[9]:

 1. העדר ניסיון נהיגה: נהיגה דורשת תהליכים קוגניטיביים ומוטוריים מורכבים, ובכללם: הפעלת הרכב, הפניית קשב לסביבה (משתמשי דרך אחרים או אלמנטים בסביבה), זיהוי אלמנטים המחייבים תגובה (כמו תמרורים או מכשולים), קבלת החלטות במגבלות זמן קשות והתנהגות בהתאם[10]. צפייה של מצבי כביש מסוכנים בפוטנציה מצריכים שנים של ניסיון. נהגים צעירים בלתי מנוסים נוטים לזהות סכנות באופן פחות יעיל מנהגים מנוסים[10].
 2. הסעת נוסעים בני עשרה ברכב בו נוהג נהג צעיר - נמצא כי מספר הנוסעים ברכב, גילם ומינם משפיעים על ההסתברות למעורבות בתאונה. שני ההסברים המקובלים לתופעה זו הם: (א) דעתו של הנהג מוסחת על ידי פעילויות חברתיות המתרחשות ברכב בעת הנהיגה ו-(ב) הנוסעים מעודדים את הנהג הצעיר ליטול סיכונים בעת הנהיגה. עידוד הנהג הצעיר לא חייב להיות ישיר, אלא די בכך שהנהג הצעיר מאמין שזה מה שנוסעיו מצפים ממנו לעשות, כדי שיחוש מחויב לנהוג כך[10].
 3. נהיגה בשעות החשיכה - מצאו כי הסיכון שנהג צעיר יהיה מעורב בתאונה בשעות הלילה גדול פי 5 עד 10 מהסיכון שיהיה מעורב בתאונה בשעות אחר-הצהריים[10].
 4. צריכת אלכוהול - אחד מהגורמים העיקריים לתאונות דרכים של נהגים צעירים. ידוע כי נהגים צעירים נתונים בסיכון גבוה יותר לתאונה לאחר ששתו, ודי בריכוז נמוך של אלכוהול בדם כדי להעלות את ההסתברות לתאונות של נהגים צעירים בהשוואה להסתברות למעורבות של נהגים מבוגרים ומנוסים יותר[10].
 5. נהיגה במהירות מופרזת - מהירות מופרזת אופיינית יותר לצעירים בנים מאשר לבנות. מקובל להניח כי יכולת נמוכה להתאים את המהירות לתנאי הדרך היא הסיבה לייצוג היתר של צעירים בתאונות רכב בודד[10].
 6. היסח דעת - תשומת הלב והקשב נמשכים בקלות, ולעיתים באופן בלתי-רצוני, לדברים אחרים ברכב או מחוצה לו, אשר אינם קשורים לנהיגה. דרישות הקשב של חלק ממשימות הנהיגה גבוהות עבור נהגים חדשים, כך שהיסח דעת עלול לפגוע בהם יותר מאשר בנהגים מבוגרים[10].

פתרונות לבעיה עריכה

לפי פרסומי הרלב"ד, ניתן לציין מספר גורמים שהתמודדות איתם נראית אפשרית ושעשויה לקדם את המאמצים להפחתת מעורבות הנהג הצעיר בתאונות דרכים[11]:

 1. חינוך ואכיפה לצמצום מעורבות בביצוע עבירות דרכים
 2. בהנחה שרישום העבירות של נהגים בעלי מגבלה רפואית מראה חריגה לעומת נהגים עם מאפיינים דומים אך ללא ההגבלה,
 3. מוצע לשקול, לכל הגבלה בנפרד, להגביר את המעקב על מצבו הרפואי ועל כישורי הנהיגה של הנהג המעורבות הגבוהה של מחזיקי רישיון אופנוע בביצוע תאונות רכב פרטי יכולה לסמן אוכלוסייה שרצוי להבין אותה טוב יותר.
 4. מוצע לרכז את מאמצי החינוך והאכיפה בקרב גברים נהגים צעירים.
 5. מוצע להאריך את תקופה הליווי של הנהג הצעיר.
 6. מוצע להעלות את גיל הוצאת הרישיון.
 7. התמודדות, בשיתוף חברות הביטוח, במעורבות בתאונות דרכים דרך כיס משפחת הנהג הצעיר, למשל, ביטוחים (חובה ומקיף) ורישוי של רכב בו נעשו עבירות נהג צעיר יהיו יקרים הרבה יותר מאלה של רכב בו לא נעשו עבירות כאלה.[11]

חינוך לבטיחות בדרכים עריכה

במהלך השנים, מדינת ישראל עשתה פעולות רבות ושונות על מנת לצמצם את מעורבותם של נהגים צעירים בתאונות דרכים בעזרת שימוש בחינוך לתעבורה נכונה. דוגמה לפעולה היא החלטה שהתקבלה בממשלה בשנת 1989, לפיה מקצוע הוראת הנהיגה יכלל במסגרת הלימודים בכיתות י"א וי"ב בבתי הספר העל-יסודיים. מקצוע הוראת הנהיגה כולל: נהיגה נכונה, נהיגת לילה, נהיגה בהשפעת אלכוהול, נהיגה תחת לחץ חברתי ועייפות בנהיגה. הנושאים הללו נבחרו מכיוון שאינם נכללים בלימודי התיאוריה.[12]

בהמשך להחלטה זו, בספטמבר 1993 החליטה הממשלה שמקצוע הוראת הנהיגה יהיה מקצוע חובה בכיתה י"א והתלמידים ייבחנו בו בבחינות הבגרות, אך בשנת 2010 החליטה הממשלה לבטל החלטה זו עקב מגבלות תקציביות.[12]

כיום תוכנית לימוד הנקראת "חינוך תעבורתי" נלמדת בבתי הספר העל יסודיים בכיתה י' וכוללת בתוכה נושאים כמו אחריות משתמשי הדרך, מהירויות נסיעה, לחץ חברתי, זיהוי סכנות ועוד.[13] נושאים אלו נותנים לתלמידים כלים המאפשרים קבלת החלטות שטובה לכולם[14]. מטרתה של התכנית היא העלאת המודעות של משתמשי הדרך לגבי התנהגות נאותה בדרך, ויתור לזולת ויחס מכבד כלפי משתמשי דרך אחרים.[13]

יעילותו של החינוך התעבורתי היא סוגיה השנויה במחלוקת בקרב גורמים העוסקים בתחום. עם זאת, רבים מסכימים כי לחינוך התעבורתי השפעה רבה על צמצום מעורבותו של הגורם האנושי בתאונות דרכים, אך יש לקיימו לצד פעילות אכיפה מוגברת ולצד שיפורים טכנולוגיים בכלי-הרכב ובתשתית הכבישים[15].

נהג חדש בתרבות עריכה

שמה של להקת ההיפ הופ הישראלית "הדג נחש" הוא ביטוי משוכל של המושג "נהג חדש".

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא נהג חדש בוויקישיתוף

הערות שוליים עריכה

 1. ^ הוראה שנקבעה ב־8 ביולי 1990 אתר נוסטלגיה
 2. ^ נהג חדש ומלווה, אתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 3. ^ בני ברק, כך תשמרו על הרישיון - מדריך לנהגים צעירים, באתר ynet, 24 בספטמבר 2006
 4. ^ נהג חדש - תקנות מיוחדות, הגבלות ועבירות באתר משרד התחבורה
 5. ^ צאיג , ר., מעורבות נהגים צעירים בתאונות דרכים, באתר חומר למחשבה מספר 4, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
 6. ^ 1 2 סלע שיוביץ, ר, מעורבות נהגים צעירים בתאונות דרכים
 7. ^ 1 2 בעשור האחרון - הכי הרבה תאונות דרכים במעורבות נהגים צעירים בירושלים, באתר אור ירוק, ‏2021
 8. ^ דו"ח היפגעות נהגים צעירים בתאונות דרכים, באתר עמותת אור ירוק
 9. ^ סטודנטים וסטודנטיות נוהגים אחרת מאפייני תאונות הדרכים של נהגים צעירים
 10. ^ 1 2 3 4 5 6 7 מעורבות נהגים צעירים בתאונות דרכים - PDF Free Download, באתר docplayer.net
 11. ^ 1 2 לרנר, ב. ומאיר , י, זיהוי גורמים המשפיעים על מעורבות נהגים צעירים בתאונות דרכים וניבוי מעורבות זו באמצעות מערכות לומדות, ‏מרץ 2013
 12. ^ 1 2 המאבק בתאונות הדרכים ותפקוד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, באתר דוח מבקר המדינה 67א, ‏2016
 13. ^ 1 2 תורת החינוך התעבורתי (כיתות י'), באתר משרד החינוך- אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח
 14. ^ חינוך תעבורתי, באתר פורטל משרד החינוך
 15. ^ החינוך התעבורתי במערכת החינוך בישראל ובעולם, באתר הכנסת