נחום מגיד

רב פולני
אין תמונה חופשית

הרב נחום קפלן שנודע בכינוי: ר' נחום מגיד או המגיד מווארשא (תקצ"ד, 1834י"ט באדר תרע"ג, 1913[1]) היה מגיד מישרים בוורשה ובשנותיו האחרונות בירושלים. גיסו של החפץ חיים.

תולדותיועריכה

בנם של משה אהרן גרוסברד ובלומא הענע משאוול. נישא לרייזא, בתו של שמעון אפשטיין, אביו חורגו וחמיו של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין - החפץ חיים.[2].

התגורר בלידא ושימש כר"מ בישיבה המקומית. לאחר מכן היה מגיד מישרים בוורשה ולכן נקרא "המגיד מוורשה". באחרית ימיו עלה לירושלים. הוא נסע לארץ ישראל בגפו ובמשך מספר חודשים שהו אשתו וילדיו בבית החפץ חיים בראדין, עד שהצטרפו אליו. הוא התגורר בעיר העתיקה ושימש כמגיד בבית הכנסת "בית יעקב" בחורבת רבי יהודה חסיד.

חיבר ספרים על מסכתות מסדר זרעים, וכן על מגילת אסתר ומגילת רות. הרב יוסף חיים זוננפלד כתב בהסכמה לספרו: "הנה כבר יצא מוניטין של כבוד הרב הגאון המפורסם המגיד דפה עיה"ק (=עיר הקודש) תובב"א הקבוע בבית הכנסת הגדולה בחורבת רבי יהודה החסיד ז"ל כש"ת מו"ה נחום נ"י, ושפתותיו נוטפות מור ובשמים מאגדות ודרשות חז"ל".

נפטר בשנת תרע"ג, ונקבר בהר הזיתים בירושלים.

ביוגרפיהעריכה

בניו הם: הרב זלמן קפלן (נפ' תרצ"ז) – כיהן כרב בצ'יזב ודיין בזמברובה, נכדו הוא נחום קפלן, מבוני קיסריה; הרב נח קפלן (ר' נח מגיד) – ששימש כמגיד מישרים; הרב משה אהרן פנחס קפלין – סבו של הדיין הרב כתריאל דוד קאפלין מלונדון. בתו של ר' נחום מגיד, גיטל, נישאה לאברהם בלומנפלד, נכדו של ישראל בק וממייסדי אגודת אחוה בירושלים. נכדם של אברהם וגיטל בלומנפלד הוא חבר הכנסת אלעזר גרנות. נכד נוסף הוא נחום גרנות, מהנדס מים, ממייסדי היישוב סביון.

ספריועריכה

  • נחמות ישראל: לבאר מגלת שיר השירים ..., ירושלים: דפוס הרי"ד פרומקין, תרס"ב.
  • נחמות ארץ ישראל: ביאור על המשניות מס' פאה עם פירוש על הפרושים, מבבלי וירושלמי והלכה למעשה ..., 2 כרכים, ירושלים: [חמו"ל], תרס"ח–חש"ד.
  • נחמות צמח ישראל: ... לבאר מגלת רות: א. במדרש הנעלם ... וג"כ מתקוני זוה"ק הנמצא על רות ... שנלקט מכבר ... ונלוו להם פירוש רש"י על רות. ב. ונוספו לפירוש זוה"ק בביאור הגר"א וג"כ באיזה מקומות בפירושי ... בשם ... שביל להאמת ... ג. פירוש דרוש ומוסר ופלפול ... דרך הנגלה ..., ירושלים: דפוס שעהנבוים את ווייס, תרס"ט.
  • נחמות ישראל: חמשה דרשות ... א) על פרשת שקלים ... ב) על פרשת זכור ... ג) על ימי הפורים ... ד) על סעודת פורים ... ה) על מחרת ימי הפורים ..., ירושלים: דפוס צוקרמן, תרע"ב.
  • נחמות קדושת ארץ ישראל: ביאור על המשניות מס' שביעית, עם פירוש על הפרושים מבבלי וירושלמי והלכה למעשה ..., ירושלים: דפוס הרי"ד פרומקין, תרע"ג.

קישורים חיצונייםעריכה

מספריו:

הערות שולייםעריכה

  1. ^ בנוסח שעל מצבתו המחודשת נכתב כי שנת פטירתו היא תרע"ו.
  2. ^ החפץ חיים נישא לאחותו החורגת פרידה, בתו של שמעון אפשטיין שנישא לאמו של החפץ חיים, דוברושה, לאחר שהתאלמנה מאביו אריה זאב.