נטייה מגנטית

הזווית שבין מחט המצפן לבין הקוטב הצפוני הגאוגרפי

נטייה מגנטית (אנגלית: Magnetic declination) היא הזווית שבין מחט המצפן לבין הקוטב הצפוני הגאוגרפי עבור כל נקודה על פני כדור הארץ. זהו כלי עזר לניווט באמצעות מצפן. הזווית נוצרת עקב כך שהקוטב המגנטי הצפוני אינו מתלכד עם הקוטב הצפוני הגאוגרפי. היא מושפעת רבות מגורמי שטח ומשתנה בהתאם לשדה המגנטי של כדור הארץ שאינו אחיד.

רכיבי השדה המגנטי עריכה

השדה המגנטי של כדור הארץ - כפי שהוא נמדד בנקודה מסוימת על פני כדור הארץ (F בתרשים 2) - ניתן להפריד לרכיב אופקי (H בתרשים 2) ולרכיב אנכי (Z בתרשים 2). מחט המצפן תצביע אל כיוון הרכיב האופקי (H) - (זה לא בהכרח הכיוון של הקוטב המגנטי הצפוני).

הזווית שבין הרכיב האופקי של השדה המגנטי לבין הצפון הגאוגרפי נקראת נטייה מגנטית ‎Declination‏ (D בתרשים 2). הזווית שבין כיוון השדה המגנטי המוחלט לבין הרכיב האופקי של השדה המגנטי נקראת זווית הרכנה ‎Inclination‏ (I בתרשים 2).

 
תרשים 1 - הדגמת הנטייה המגנטית.
דוגמה למקום מסוים על פני כדור הארץ שבו מחט המצפן מצביעה 8° מערבית (נגד כיוון השעון) ביחס לצפון הגאוגרפי.
הנטייה המגנטית במקום זה היא ‎-8°‏ (או ‎8°W‏).
במקום זה כיוון הצפון הגאוגרפי יימצא 8° מזרחית (עם כיוון השעון) ביחס למחט המצפן.
 
תרשים 2 - רכיבי השדה המגנטי בנקודה מסוימת על פני כדור הארץ.
F = וקטור השדה המגנטי. החץ מתאר כיוון ועוצמה מוחלטת.
H = הרכיב האופקי - לכיוון זה תצביע מחט המצפן.
Z = הרכיב האנכי.
D = נטייה מגנטית (Declination) - הזווית שבין הרכיב האופקי (H) לבין הצפון הגאוגרפי.
I = זווית הרכנה (שיפוע מגנטי) (Inclination) - הזווית שבין כיוון וקטור השדה המגנטי (F) לבין הרכיב האופקי שלו (H).

שינויים בנטייה המגנטית עריכה

שעור הנטייה המגנטית משתנה ממקום למקום על פני כדור הארץ, וגם משתנה עם הזמן.

שיעור הנטייה המגנטית מופיע בשולי מפות שונות - כשרטוט של הזווית שבין כיוון מחט המצפן באותו אזור לבין הצפון המגנטי, או לחלופין רושמים את גודל הזווית כמספר. מספר חיובי או מספר המסומן עם האות E (מזרח) משמעותו שמחט המצפן מצביעה מזרחית (עם כיוון השעון) ביחס לצפון הגאוגרפי. מספר שלילי או מספר המסומן עם האות W (מערב) משמעותו שמחט המצפן מצביעה מערבית (נגד כיוון השעון) ביחס לצפון הגאוגרפי.

לחלופין - משתמשים במפות מיוחדות לנושא הנטייה המגנטית - מפה 3 (נטייה מגנטית בעולם 1990-1590), מפה 4 (2005). מפות אלה מכילות קווי מתאר (בדומה לקווי גובה במפה טופוגרפית).

השינויים האזוריים מושפעים מעוצמת השדה המגנטי וכיוונו - שמשתנה מאזור לאזור על פני כדור הארץ, ומושפע באזורים מסוימים ממשקעי ברזל מקומיים, שעלולים להשפיע על כיוון השדה המגנטי המקומי.

המפה משתנה משנה לשנה, עקב שינויים בשדה המגנטי של כדור הארץ. שינוי של בין 2° לבין 25° כל 100 שנים.

מפות נטייה מגנטית על פני כדור הארץ.
 
מפה 3 - נטייה מגנטית על פני כדור הארץ בשנים 1990-1590.
 
מפה 4 - נטייה מגנטית על פני כדור הארץ בשנת 2005.
קו ירוק = 0° (אין נטייה).
קווים אדומים = קווי מתאר חיוביים 10°, 20° ... (נטייה מזרחה).
קווים כחולים = קווי מתאר שליליים ‎-10°‏, ‎-20°‏ ... (נטייה מערבה).
קווים שחורים = קווי מתאר למרווחים בני 2°.

מדידת השדה המגנטי מבוצעת באמצעות מגנטומטרים בכ-200 תחנות מדידה קרקעיות קבועות בכל העולם ועוד כמה ניידות, וכן באמצעות לוויינים.

ערכים מספריים עריכה

הנטייה המגנטית היא ביטוי מספרי במעלות של זווית, כאשר:

גודל המספר משמעות דוגמה איתור הצפון הגאוגרפי באמצעות מצפן לפי הדוגמה
מספר חיובי
או
E (מזרח)
מחט המצפן מצביעה מזרחית (עם כיוון השעון)
ביחס לצפון הגאוגרפי
10°
או
10°E
הצפון הגאוגרפי נמצא 10° מערבית (נגד כיוון השעון)
ביחס למחט המצפן
מספר שלילי
או
W (מערב)
מחט המצפן מצביעה מערבית (נגד כיוון השעון)
ביחס לצפון הגאוגרפי
‎-10°‏
או
10°W
הצפון הגאוגרפי נמצא 10° מזרחית (עם כיוון השעון)
ביחס למחט המצפן
אפס מחט המצפן מצביעה בדיוק אל הצפון הגאוגרפי בכיוון מחט המצפן
 
מפה 5 - הנטייה המגנטית בישראל, 2002.

הנטייה המגנטית בישראל עריכה

הנטייה המגנטית באזורים שונים בישראל בשנת 2006 הייתה בין 3.3° לבין 4.0°, לכן הצפון הגאוגרפי נמצא מערבית (נגד כיוון השעון) לכיוון מחט המצפן.

 
ציון השינוי בנטייה המגנטית בישראל (2001) במפה טופוגרפית[1]

שימוש מעשי במצפן עריכה

  • במצפן רגיל (שאיננו מתכוונן) - תיקון ידני על ידי חיבור/חיסור של מעלות בהתאם. אם הנטייה המגנטית באזור מסוים הוא 10°, הרי שהצפון הגאוגרפי נמצא 10° מערבית (נגד כיוון השעון), כלומר ב-350°.
  • במצפן מתכוונן ניתן לכוון את תצוגת המצפן עם או נגד כיוון השעון כדי לתקן את הנטייה המגנטית. אם הנטייה המגנטית באזור מסוים הוא 10°, יכווננו את המצפן כך, שהצפון של שושנת הרוחות יצביע 10° מערבה (נגד כיוון השעון) ביחס לכיוון השדה המגנטי המקומי - בדיוק אל הצפון הגאוגרפי.

מונחי ניווט עריכה

מונחים הנהוגים בניווט:

  • וריאציה Variation = הנטייה המגנטית באזור מסוים על פני כדור הארץ, דהיינו הזווית בין הצפון הגאוגרפי ובין כיוון מחט המצפן. כאשר המחט מורה מערבה מהצפון האמיתי הואריאציה היא מערבית ולהפך.
  • דביאציה Deviation = נטייה מגנטית עקב השפעה מקומית - כגון השפעת הגוף המתכתי של אוניה.
  • שגיאת המצפן Compass error = סכום הזוויות של וריאציה + דביאציה, ותיקון כיוון הצפון מבוצע לפי סכום זה.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ פרסום מידע תעופתי פנים ארצי (פמ"ת) המפורסם על ידי מנהל התעופה האזרחית מכח הוראות תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981. מפות נתיבי טיסה (נתיבי התובלה הנמוכים ו- ATS) מהוות חלק בלתי נפרד מהפמ"ת