ניצול מיני

קיום של פעילות מינית תוך ניצול של פער כוחות

ניצול מיני הוא קיום של פעילות מינית (החל בדיבורים בעלי אופי מיני וכלה בקיום יחסי מין), תוך ניצול של פער כוחות בין המשתתפים, הנובע בעיקר מיחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה.

עבירות של ניצול מיני בחוק הישראלי עריכה

פעולות שונות של ניצול מיני הן עבירות מין בחוקי מדינת ישראל: בחוק העונשין:

  • סרסרות למעשי זנות, תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה, עונשה מאסר שבע שנים.
  • המביא אדם לידי מעשה זנות עם אדם אחר, והמביא אדם לידי עיסוק בזנות, תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה, או תוך ניצול מצוקה כלכלית או נפשית של האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות, עונשו מאסר עשר שנים.
  • בעילת אישה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו היא שרויה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית, או תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית, נחשבת לאונס שדינו מאסר שש עשרה שנים.
  • בעילה אסורה בהסכמה, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינה מאסר חמש שנים.
  • העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו - מאסר חמש שנים. העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו - מאסר שלוש שנים.
  • מטפל נפשי הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם, שמלאו להם שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן להם טיפול נפשי על ידו ועד תום שלוש שנים מסיום הטיפול כאמור, בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בטיפול הנפשי שניתן להם על ידו, דינו מאסר ארבע שנים.
  • כהן דת הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם, שמלאו להם שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן להם ייעוץ או הדרכה על ידו או סמוך לאחר מכן, בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בייעוץ או בהדרכה שניתנו להם על ידו, דינו מאסר ארבע שנים.
  • העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו מאסר שנה.

לפי חוק למניעת הטרדה מינית, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות, וכן התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות, נחשבות להטרדה מינית. כאשר פעולות אלה נעשות תוך תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, הן נחשבות להטרדה מינית גם כאשר האדם לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בכך.

קישורים חיצוניים עריכה


  ערך זה הוא קצרמר בנושא חוק ומשפט. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.