ניתוח מידע

תהליך מיון נתונים

ניתוח מידע או ניתוח נתונים הוא תהליך בדיקת צורת היחסים בין נתונים. תהליך זה כולל בדרך כלל איסוף, ניקוי, טיוב, עיבוד ומידול של נתונים מסוגים שונים לצורך גילוי מידע חשוב או גיבוש מסקנה המאפשרת קבלת החלטות. אדם המנתח מידע מכונה לעיתים "אנליטיקאי" ("אנליסט").

תהליך ניתוח מידע

ניתוח מידע מתבצע בהיבטים ובגישות מגוונות. בין היתר גישה של כריית מידע מתמקדת במידול ובגילוי מידע למטרות חיזוי. בבינה עסקית, ניתוח המידע נעשה במטרה להפיק מידע משמעותי מבחינה עסקית לארגון. בגישה סטטיסטית ניתן לחלק את הניתוח לסטטיסטיקה תאורית, ניתוח נתונים ראשוני (IDA) ובדיקת השערות. ניתוח מידע מתבצע גם בהיבט צבאי כמו במודיעין צבאי אך גם בעולם האזרחי במסגרת בניית מודל עסקי, טיפול רפואי, תחקיר עיתונאי ועוד.

אינטגרציית נתונים ושילוב נתונים ממספר מקורות הוא שלב מקדים לניתוח מידע. תחום קרוב לניתוח מידע הוא ויזואליזצית נתונים, העוסק בייצוג ויזואלי של נתונים.

שלבי ניתוח המידע

עריכה

ניתן לחלק את התהליך למספר שלבים:

איסוף

עריכה

בשלב הראשוני יש לאסוף ולארגן את כל הנתונים אשר עשויים להיות רלוונטיים לנושא. חשוב שאיסוף הנתונים יתבסס על כל מקורות המידע האפשריים, ללא הבחנה בין מקור המידע, מהימנותו ותרומתו לשאלה שעליה רוצים לענות.

סינון ואפיון המידע

עריכה

לאחר שנאספו כל הנתונים הרלוונטיים יש לערוך מיפוי וסינון למידע אשר אינו רלוונטי, כך שנשאר עם הנתונים הרלוונטיים.

הסינון יהיה בהתאם לקריטריונים שנקבעו, כגון: מהימנותו של מקור הידע – לדוגמה יועדף מידע שמקורו בספרות מקצועית, אתר אינטרנט בעל מומחיות בתחום, חוות דעת של אדם מומחה, שאלונים שהוכנו על ידי אנשים מקצוע בתחום של הבעיה הנידונה וכו' על פני מידע שמקורו עלום.

עיבוד והסקת מסקנות

עריכה

עיבוד הנתונים שנותרו למידע איכותי ומקצועי בתחום הרלוונטי אשר ממנו יתאפשר להסיק מסקנות ולהשיב על השאלה שלשמה נערך ניתוח המידע. העיבוד יכול להיות עיבוד סטטיסטי, חיזוי, עיבוד טכנולוגי וכיוצא בזה אשר בסופם יוצג דו"ח מסוים. הדו"ח יופנה למקבלי ההחלטות ואמור לסייע להם לקבל החלטה.

קישורים חיצוניים

עריכה
  מדיה וקבצים בנושא ניתוח מידע בוויקישיתוף