נציבות קבילות החיילים

יחידה במשרד הביטחון הישראלי

נציבות קבילות החיילים (נקח"ל) היא יחידה במשרד הביטחון, שמטרתה לאפשר לחיילי צה"ל ובני משפחותיהם להגיש קבילה על כל מעשה או מחדל שנפגעו ממנו ולתבוע את תיקון הליקויים, וזאת שלא דרך צינורות הפיקוד הרגילים המקובלים בצבא. הנציבות הוקמה ב-1 בנובמבר 1972 בעקבות תיקון בחוק השיפוט הצבאי.

נציבות קבילות החיילים
Logo kvilut.png
איוש נוכחי ממלא מקום - תת-אלוף (מיל') איתן דהן
תאריך כניסה לתפקיד 10 בינואר 2019
דרכי מינוי ממונה על ידי שר הביטחון, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוץ והביטחון
תחום שיפוט בירור קבילות של חיילי צה"ל ובני משפחותיהם
כפוף שר הביטחון וועדת החוץ והביטחון
מושב המשרה הקריה
משך כהונה קצוב חמש שנים
ייסוד המשרה 1 בנובמבר 1972
איוש ראשון רב-אלוף (מיל') חיים לסקוב
אתר נציב קבילות החיילים
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית OOjs UI icon info big.svg

יחידת נציבות קבילות החיילים שוכנת בבסיס הקריה ותקציבה נשלט על ידי אגף התכנון (אג"ת) בצה"ל. בראש נציבות קבילות החיילים עומד נציב קבילות החיילים שהוא אזרח על-פי חוק. המ״מ הנציב הנוכחי הוא תא״ל (מיל') איתן דהן. צוות המשפטנים בנציבות מורכב כולו מאזרחים המועסקים על-פי חוזים אישיים. מבררי הקבילות בנציבות הם חיילי וקציני צה"ל.

אלפי פניות מופנות לנציבות מדי שנה[דרוש מקור]. הנציב מחויב להגיש דוח שנתי על פעילותו (שעובר אישור של הצנזורה הצבאית), סקירה כללית ותיאור הטיפול במבחר של קבילות, לשר הביטחון ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

מבנה הנציבותעריכה

 • נציב קבילות החיילים ממונה על ידי שר הביטחון, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לתקופת כהונה של חמש שנים. הנוהג הקיים מאז הקמת מוסד הנציבות הוא למנות קצין צבא במילואים שאינו משפטן.
 • מחלקת הבירור[1] - המחלקה העיקרית בנציבות אשר בראשה עומד קצין בדרגת אל"ם משמש גם כמפקד היחידה. רמ"ח הבירור כיום היא אל"ם מור וליק. במחלקה שישה צוותי בירור בראשות קצין בדרגת סא"ל או אל"ם, חלקם במילואים. בכל צוות ישנם קצינים וחיילים בתפקיד מבררים ומשפטן שהוא עורך דין אזרח. תפקיד המחלקה לברר את הקבילות, לסכם את הממצאים ולגבש הצעות לתיקון הליקויים ולמניעת מקרים דומים בעתיד.
 • היועץ המשפטי לנציב (יועמ״ש)- תפקידו לייעץ בכל שלבי הטיפול בקבילה, הכנת חוות דעת משפטית בסוגיות מהותיות והמלצות לשינוי פקודות ודינים.
 • ענף הפניות - באחריות הענף קליטת כל הפניות ופתיחת התיקים, אפיון ומיון של הפניות, העברת הקבילות שיטופלו לצוותי הבירור ומתן מענה לקבילות שלא יטופלו.
 • קצין הבקרה והמעקב (בו״ם) - תפקידו לוודא יישום המלצות הנציב ומתן מענה בנושא קבילות שהסתיימו.
 • משרד הניהול

נושא לקבילהעריכה

קבילה ניתן להגיש על מעשה שנתקיימו בו כל התנאים הבאים:

 • הוא פוגע במישרין בחייל הנפגע או מונע ממנו במישרין טובת הנאה;
 • הוא נוגע לסדרי השירות, לתנאי השירות או למשמעת;
 • הוא בניגוד לחיקוק או לפקודות הצבא, או ללא סמכות חוקית, או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

קבילות שלא יהיה בהן בירורעריכה

אלה קבילות שלא יהיה בהן בירור אלא אם מצא נציב הקבילות שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:

 • קבילה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה הקבילה, ואם המעשה נודע לקובל מאוחר יותר – מהיום שבו נודע לו המעשה.
 • דין משמעתי - משפט, מחבוש, עונש, ריתוק, דוחות משטרה צבאית ונושאים שנמצאים בטיפול משטרה צבאית חוקרת.
 • שינוי שיבוץ (ש״ש).
 • פנייה פתוחה אצל קצין פניות הציבור (קפ״צ).

הגשת הקבילהעריכה

 
פנקס נציבות קבילות החיילים

קבילה יכול להגיש כל חייל החש נפגע ממעשה שנעשה לגביו בעת היותם בשרות סדיר או בשרות מילואים פעיל. כמו כן רשאים לפנות הורי החייל שנפגע, או קרובי משפחה אחרים מדרגה ראשונה. אם אין לחייל קרובים כאמור, הוא יכול לבקש מאדם אחר לפנות בשמו. על מנת להגביר את המודעות לנושא הגשת קבילה, מקבל כל חייל שמתגייס דף מידע בנושא עם פרטי הנציבות.

מ-28 במרץ 2007, רשאים גם מיועדים לשירות ביטחון להגיש קבילות כנגד הגורמים הצבאיים המטפלים בענייניהם בטרם גיוסם. לכך נקבע סייג, ולפיו הערכתו, דירוגו או מיונו של מיועד לשירות ביטחון אינם מהווים נושא לקבילה, על מנת למנוע קבילות כנגד נושאים כמו דירוג הקב"א או השיבוץ.

קבילה אפשר להגיש על חייל בכל דרגה או על עובד בשרות צה"ל. חייל אינו חייב ליידע את מפקדיו או לקבל את אישורם להגשת הקבילה. לנקבל אסור למנוע הגשת קבילה או לפגוע בחייל הקובל.

קבילה יש להגיש בכתב במישרין לנציב הקבילות.

קבילה של אסיר או עציר תוגש במעטפה סגורה למפקד מתקן הכליאה הצבאי שבו הוא מוחזק, והמפקד יעביר את המעטפה, בלי שיפתחנה, לנציב הקבילות.

בירור הקבילהעריכה

כל קבילה מבוררת במחלקת הבירור על ידי ראש צוות - קצין בדרגת סא"ל או אל״ם, קצינים מקצועיים ומשפטנים. הצוות שומר על חיסיון מלא בעבודתו, בעיקר בכל הקשור לצנעת הפרט. הוא אוסף עדויות בכתב ובאופן בלתי אמצעי, כמו כן נערכים עימותי גרסאות בין קובלים לנקבלים במידת הצורך, ובמקרים מסוימים אף מגיע הצוות ליחידה על מנת לעמוד מקרוב ולהתרשם מהממצאים שעלו במהלך הבירור.

נציב הקבילות שמצא שקבילה מעוררת על פניה חשד שנעברה עבירה, רשאי להעביר את הקבילה, כולה או מקצתה, לפרקליט הצבאי הראשי.

נציב הקבילות יביא את הקבילה לידיעת האדם שקובלים עליו ולידיעת מפקדו ויתן להם הזדמנות נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על הקבילה תוך התקופה שיקבע בדרישתו.

לאחר סיום הבירור נקבע האם הקבילה הייתה מוצדקת או לא, ואז מורה הנציב כיצד ליישם את המלצותיו. הטיפול בקבילות יכול להביא לאחת משלוש המלצות: הסברה והטעמה של הפקודות הקיימות בעניין שבעטיו הוגשה הקבילה; שינוי הפקודות או הנהלים; ונקיטת אמצעים פיקודיים נגד מפקדים שלא פעלו כנדרש.

ככלל, המלצת הנציב היא הנחיה לביצוע ואינה ניתנת לערעור, ורק הרמטכ"ל, בתיאום עם הנציב, מוסמך לחרוג מנוהל זה. עד היום, בכל השנים שבהן קיים מוסד הנציבות, לא ניצלו הרמטכ"לים, ולו פעם אחת, סמכות זאת כדי לחרוג מהמלצות הנציב.

נציבי קבילות החייליםעריכה

מניין שם תקופת כהונה[2] הערות
1 רב-אלוף (מיל') חיים לסקוב 1 בנובמבר 19728 בדצמבר 1982 היה הרמטכ"ל החמישי
2 האלוף (מיל') דני מט 21 בדצמבר 1982 – 21 בדצמבר 1992  
3 האלוף (מיל') אהרון דורון 21 בדצמבר 199231 ביולי 1998  
4 תת-אלוף (מיל') עוזי לבצור 4 באוגוסט 19983 באוגוסט 2003  
5 תת-אלוף (מיל') אבנר ברזני 18 בספטמבר 200323 בנובמבר 2008  
6 האלוף (מיל') יצחק בריק 10 בדצמבר 2008 – 31 בדצמבר 2018  
תת-אלוף (מיל') איתן דהן 10 בינואר 2019 – מכהן מבקר מערכת הביטחון משמש כממלא מקום

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה