נצרות מזרחית קדומה

האם התכוונתם ל...

שם כולל לכנסיות מזרחיות שהתפלגו מהזרם המרכזי במאות הראשונות: